123 Информационна клауза - Protan Elmark
СВЪРЖИ СЕ С НАС
Пишете ни
Конфигурирай халето
Избери език
Меню

Информационна клауза

В съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

информираме, че:

  1. Администратор на Вашите лични данни е фирма Protan Elmark Sp. z o.o.
  2. Вашите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на чл. 6, ал. 1 буква а от общия регламент относно защитата на личните данни с цел отговор на имейл кореспонденция.
  3. Получатели на Вашите лични данни ще бъдат само единици, упълномощени за получаване на личните данни въз основа на законовите разпоредби.
  4. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети държави. Получатели на Вашите лични данни ще бъдат само единици, упълномощени за получаване на личните данни въз основа на законовите разпоредби.
  5. Личните данни ще бъдат съхранявани до завършване на случая, за който се отнася кореспонденцията.
  6. Вие имате право да изискате от Администратора достъп до личните данни, право за коригирането им, заличаването или ограничаването на обработката им и право да оттеглите съгласието си.
  7. Вие имате право да внесете жалба до надзорния орган, тоест до Председателя на Бюрото за Защита на Личните Данни.
  8. Предоставянето на личните данни е доброволно.

Формуляр за връзка

Администратор на твоите данни е PROTAN ELMARK
КЛИКНИ и разбери повече за защитата на твоите данни
Съгласие за обработка на лични данни
Съгласие за контакт в електронен вид (имейл)

Обади ни се

+359 899 244 444

Данни за контакт

Нашият партньор в България

global rts

Йонко Петров 
Глобал РТС ООД
Община Пазарджик 
с. Гелеменово 4444 ул. "Първа" № 23

Отдел експортна продажба

Klaudia Rozmiarek
Мениджър продажби външни пазари
Magdalena Walczak
Специалист Експортна Продажба
Natalia Skupniewicz
Специалист Експортна Продажба